Σημεία από τη σημερινή (10/9) συνέντευξη τύπου της Υπουργού ΠαιδείαςΣημεία από τη σημερινή (10/9/2015) συνέντευξη τύπου της Υπουργού Παιδείας

Η Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αγγελική Ευφροσύνη Κιάου-Δημάκου   ενημέρωσε, στη σημερινή συνέντευξη τύπου, όλους τους διαπιστευμένους στο Υπουργείο δημοσιογράφους για τα ακόλουθα θέματα, που αφορούν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015-2016 και την καλή λειτουργία των σχολείων όλης της χώρας. Ειδικότερα:

1. Από τους 137.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς της χώρας, 135.000 βρίσκονται ήδη στα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά , γυμνάσια, λύκεια). Εξ αυτών οι 2.600 αποσπάσθησαν σε αυτά μετά από τη λήψη άδειας της Επιτροπής του ΣτΕ (2.9.2015).

2.Για την κάλυψη των κενών εγκρίθηκε η πρόσληψη (ΣτΕ) και χρηματοδότηση 12.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ωρομισθίων από το ΕΣΠΑ ανά εκπαιδευτική περιφέρεια (ολοήμερα νηπιαγωγεία, ολοήμερα δημοτικά, μέρος της ειδικής αγωγής, πρόσθετα μαθήματα γλώσσας κ.λ.π. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση), 2.000 εκπαιδευτικών από τον τακτικό προϋπολογισμό, πλέον των 4.000 εκπαιδευτικών από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (72.000.000 ευρώ ) και 1.000 εκπαιδευτικών από τον τακτικό προϋπολογισμό, λόγω των αδειών χωρίς αποδοχές. Υπεγράφησαν δύο εκ των απαιτουμένων Π.Υ.Σ για την κατ εξαίρεση πρόσληψή τους και αναμένεται η ολοκλήρωση της   υπογραφής των υπολοίπων.

Η εν λόγω συνολική   χρηματοδότηση και ο αριθμός των αναπληρωτών που θα προσληφθούν είναι αυξημένος σε σχέση με τη σχολική χρονιά 2014-2015. Συγκεκριμένα πέρσι είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση προσλήψεων 11.000 εκπαιδευτικών από το ΕΣΠΑ και 6.000 για το κυρίως πρόγραμμα από εθνικούς πόρους (σύνολο 17.000), ενώ αυτή τη χρονιά εγκρίθηκαν 12.000 εκπαιδευτικοί από το ΕΣΠΑ και 7.000 και πλέον από εθνικούς πόρους (19.000 και πλέον).

3. Παρά την επί πλέον αυτή έγκριση, τα κενά προς πλήρωση υπολογίζονται κατ’ εκτίμηση σε 6.000. Τούτο οφείλεται αφενός στις 3.350 περίπου συνταξιοδοτήσεις (έως τον Αύγουστο 2015) και στα κενά που είχαν διαπιστωθεί και την προηγούμενη χρονιά, αφετέρου δε στους περιορισμούς των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, κυρίως ως προς την κατανομή τους ανά περιφέρεια. Τα κενά αυτά αφορούν κυρίως ειδικές δράσεις. Σε περίπτωση που ορισμένα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά δεν καλυφθούν από το ΕΣΠΑ, το Υπουργείο θα καταβάλει προσπάθεια να τα καλύψει σταδιακά από εθνικούς πόρους.

4. Η οριστική τοποθέτηση των αναπληρωτών και ωρομισθίων θα γίνει τις πρώτες μέρες μετά τις εκλογές. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (11.09.2015˙ σημειώνεται ότι αναμένονται περισσότερες από 160.000 αιτήσεις), θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες στις 14.09.2015 και θα εξεταστούν εν συνεχεία οι ενστάσεις. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τοποθετηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των αναπληρωτών, τουλάχιστον τόσων όσοι ήταν τη χρονιά 2014-2015. Κατ’ απόλυτη προτεραιότητα θα αναρτηθούν οι πίνακες των αναπληρωτών νηπιαγωγών, δασκάλων, βασικών ειδικοτήτων (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί), καθώς και των μαθημάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές.

5.   Με την από 9.9.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εξασφαλίστηκε ( εκτός από τα προαναφερθέντα 72.000.000.ευρώ από το Π.Δ.Ε. για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς), ο καθαρισμός των σχολικών μονάδων (συναρμοδιότητα Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας – το Υπουργείο Παιδείας έλαβε από το ΣτΕ έγκριση για την πρόσληψή τους από τις Σχολικές Επιτροπές) και η μεταφορά των μαθητών (αρμοδιότητα της Περιφέρειας). Για τους μαθητές των Ειδικών Σχολείων η μεταφορά θα γίνει πάλι από οδηγούς που διαθέτει το Γεν. Επιτελείο Στρατού.

6. Με Κ.Υ.Α. της 8.9.2015 επετράπη η πρακτική άσκηση 25.000 σπουδαστών ΙΕΚ προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιπλέον μετά από σχετική άδεια του ΣτΕ προσλαμβάνονται και στελεχώνονται με εκπαιδευτικούς τα δημόσια ΙΕΚ, τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.λπ..

7. Ελήφθη άδεια του ΣτΕ (7.9.2015) για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Τοποθετήθηκαν ήδη οι συντονιστές εκπαίδευσης και υπογράφονται οι αποσπάσεις για την κάλυψη 340 περίπου κενών θέσεων. Τα 2/3 των κενών είχαν ήδη καλυφθεί με αποσπάσεις από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

8. Έχουν χρηματοδοτηθεί, εντός του Σεπτεμβρίου, με τις εγκριθείσες πιστώσεις ύψους (25.000.000 € + 70.000.000 €) τα Α.Ε.Ι. της χώρας.

9. Τα βιβλία είναι ήδη στα σχολεία.

Με βάση τα παραπάνω, η Υπουργός δήλωσε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν και θα λειτουργήσουν ομαλά. Οι όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν στα κενά θα αντιμετωπιστούν, όπως γινόταν πάντα τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα των κενών είναι διαχρονικό και είναι γνωστό.