Οι υποψήφιοι του Ποταμιού στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015Οι υποψήφιοι του Ποταμιού στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 

Το Ποτάμι ανακοίνωσε τους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις λίστες του στις 56 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

1ΛΥΚΟΥΔΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑ’ ΑΘΗΝΩΝ
2ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
3ΒΡΑΧΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
4ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥΠΟΠΗΑ” ΑΘΗΝΩΝ
5ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΜΕΛΙΝΑΑ” ΑΘΗΝΩΝ
6ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣΠΑΥΛΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
7ΒΑΣΙΛΑΚΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ)Α” ΑΘΗΝΩΝ
8ΚΑΤΩΠΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
9ΦΕΣΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑ” ΑΘΗΝΩΝ
10ΤΗΝΙΟΣΠΛΑΤΩΝΑ” ΑΘΗΝΩΝ
11ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑ” ΑΘΗΝΩΝ
12ΜΠΑΖΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
13ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
14ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
15ΜΗΤΣΟΣΓΙΑΝΝΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
16ΜΠΟΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
17ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣΒΑΣΙΛΗΣΑ” ΑΘΗΝΩΝ
18ΝΤΑΛΙΑΝΗΜΑΡΙΑΑ” ΑΘΗΝΩΝ
1ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣΑ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ΤΑΧΙΑΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ΠΑΥΛΙΔΟΥΝΙΟΒΗΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΚΙΚΗΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5ΠΕΓΚΑΣΣΠΥΡΟΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9ΤΕΡΚΕΝΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10ΤΣΑΟΥΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11ΚΟΡΑΚΑΚΑΤΕΡΙΝΑΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13ΟΥΓΓΡΙΝΗΣΦΑΝΗΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14ΤΣΟΤΣΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΙΩΑΝΝΗΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16ΠΑΥΛΙΔΗΣΒΑΣΙΛΗΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18ΣΤΑΤΗΡΗΣΣΠΥΡΟΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19ΣΑΜΑΡΑΜΥΡΤΩΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑ’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
2ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑ” ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
3ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥΧΛΟΗΑ” ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
4ΞΥΛΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑ” ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
5ΚΑΣΙΜΑΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑ” ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
6ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑ” ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
7ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΓΡΗΓΟΡΗΣΑ” ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
8ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΝΙΚΗΤΑΣΑ” ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
1ΦΟΥΝΤΑΝΙΚΗΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
2ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΧΡΙΣΤΙΝΑΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
3ΤΣΙΠΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
4ΑΓΓΕΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
5ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
6ΑΘΗΝΑΙΟΥΕΥΗΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
7ΦΑΚΟΣΠΕΤΡΟΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
8ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
1ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣΣΠΥΡΟΣΑΡΓΟΛΙΔΑ
2ΜΠΟΝΩΡΗΣΜΙΧΑΗΛΑΡΓΟΛΙΔΑ
3ΜΑΡΙΝΑΚΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣΑΡΓΟΛΙΔΑ
4ΣΤΑΪΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΡΓΟΛΙΔΑ
5ΝΕΖΟΥΜΑΡΙΝΑΑΡΓΟΛΙΔΑ
1ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣΑΡΚΑΔΙΑ
2ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΓΕΩΡΓΙΑΑΡΚΑΔΙΑ
3ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΚΑΔΙΑ
4ΛΙΑΓΚΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΡΚΑΔΙΑ
5ΠΑΠΟΥΛΙΑΣΜΑΚΗΣΑΡΚΑΔΙΑ
1ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΤΑ
2ΡΑΠΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΡΤΑ
3ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΡΤΑ
4ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΤΑ
5ΚΛΕΙΝΑΚΗΜΑΡΙΑΑΡΤΑ
1ΜΑΥΡΩΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
2ΤΣΙΟΔΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
3ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
4ΚΟΤΡΩΤΣΟΣΣΕΡΑΦΕΙΜΑΤΤΙΚΗΣ
5ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΑΡΙΑΑΤΤΙΚΗΣ
6ΚΑΤΣΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΤΤΙΚΗΣ
7ΣΤΑΜΟΥΛΗΜΥΡΤΩΑΤΤΙΚΗΣ
8ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΤΤΙΚΗΣ
9ΚΟΛΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
10ΒΑΚΙΡΤΖΗΛΙΛΑΑΤΤΙΚΗΣ
11ΚΟΜΗΝΕΑΣΟΦΙΑΑΤΤΙΚΗΣ
12ΒΙΡΒΙΛΗΣΠΕΤΡΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
13ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΑΤΤΙΚΗΣ
14ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
15ΦΩΚΑΣΔΑΝΙΗΛΑΤΤΙΚΗΣ
16ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
17ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΡΟΔΡΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
18ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΘΕΟΔΟΣΙΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
19ΑΠΕΡΓΗΕΛΣΑΑΤΤΙΚΗΣ
1ΦΩΤΗΛΑΣΙΑΣΩΝΑΧΑΪΑ
2ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΑΧΑΪΑ
3ΑΒΡΑΜΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΧΑΪΑ
4ΚΑΝΙΣΤΡΑΜΑΡΙΛΙΑΑΧΑΪΑ
5ΡΟΥΒΑΛΗΣΑΓΓΕΛΟΣΑΧΑΪΑ
6ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΗΣΑΧΑΪΑ
7ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣΑΚΗΣΑΧΑΪΑ
8ΑΡΒΑΝΙΤΗΖΩΗΑΧΑΪΑ
9ΠΕΤΡΙΔΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΧΑΪΑ
10ΥΦΑΝΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΧΑΪΑ
11ΚΑΠΕΛΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΧΑΪΑ
1ΨΑΡΙΑΝΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
2ΘΕΟΧΑΡΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
3ΑΜΥΡΑΣΓΙΩΡΓΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
4ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΑΝΤΙΓΟΝΗΒ” ΑΘΗΝΩΝ
5ΔΡΕΤΤΑΑΘΗΝΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
6ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
7ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗΒ” ΑΘΗΝΩΝ
8ΧΡΗΣΤΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΒ” ΑΘΗΝΩΝ
9ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
10ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
11ΚΑΡΡΑΓΛΥΚΕΡΙΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
12ΤΟΛΙΑΣΒΑΣΙΛΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
13ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΑΘΑΝΑΣΙΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
14ΚΑΣΙΜΑΤΗΣΣΠΥΡΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
15ΑΓΕΡΙΔΗΣΠΑΝΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
16ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣΤΑΚΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
17ΚΟΥΝΝΕΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
18ΜΑΛΛΙΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
19ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒ” ΑΘΗΝΩΝ
20ΒΑΡΕΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
21ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
22ΠΡΙΝΙΑΔΕΣΠΟΙΝΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
23ΛΙΑΝΟΥΟΥΡΑΝΙΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
24ΚΩΣΤΑΣΓΙΑΝΝΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
25ΒΟΓΛΗΛΙΛΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
26ΠΡΟΣΑΛΙΚΑΣΣΤΕΛΙΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
27ΤΣΟΛΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
28ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
29ΠΙΤΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
30ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
31ΓΚΡΑΒΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
32ΕΣΚΙΟΓΛΟΥΠΕΤΡΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
33ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
34ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣΣΤΑΥΡΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
35ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥΔΙΟΝΥΣΙΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
36ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
37ΤΣΟΥΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
38ΠΑΛΑΜΙΔΗΤΑΝΙΑΒ” ΑΘΗΝΩΝ
39ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣΑΝΤΩΝΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
40ΚΩΣΤΙΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
41ΔΟΥΣΛΑΤΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
42ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΒ” ΑΘΗΝΩΝ
43ΝΤΟΛΑΠΤΣΗΘΕΟΤΟΚΗ (ΤΙΤΙ)Β” ΑΘΗΝΩΝ
44ΠΑΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
45ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
46ΤΣΟΥΝΑΚΗΣΑΡΓΥΡΗΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
47ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
48ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒ” ΑΘΗΝΩΝ
1ΜΑΡΚΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΒ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ΝΥΦΟΥΔΗΣΝΙΚΟΣΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ΘΩΜΑΪΔΟΥΡΕΝΑΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4ΒΟΓΙΑΤΖΗΣΓΙΑΝΝΗΣΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΤΑΣΟΣΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7ΞΕΦΤΕΡΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΤΡΥΦΩΝΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9ΚΑΒΟΥΝΗΡΟΔΗΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΝΔΡΕΑΣΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12ΠΛΑΚΙΔΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΒ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ΟΡΦΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒ’ ΠΕΙΡΑΙΑ
2ΤΕΡΖΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
3ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
4ΤΣΑΚΩΝΑΣΩΤΗΡΙΑΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
5ΡΟΥΒΑΚΗΔΗΜΗΤΡΑΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
6ΛΕΟΜΠΙΛΛΑΦΩΤΕΙΝΗΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
7ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥΓΡΗΓΟΡΗΣΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
8ΑΣΑΡΓΙΩΤΟΥΜΑΡΙΑΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
9ΒΙΔΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
10ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
11ΚΑΖΑΛΑΚΟΡΙΝΑΒ” ΠΕΙΡΑΙΑ
1ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΒΟΙΩΤΙΑ
2ΒΙΛΛΙΩΤΗΣΠΑΡΙΣΒΟΙΩΤΙΑ
3ΓΚΩΝΙΑΣΜΑΤΘΑΙΟΣΒΟΙΩΤΙΑ
4ΠΑΓΩΝΑΓΕΩΡΓΙΑΒΟΙΩΤΙΑ
5ΣΤΑΜΟΥΕΥΑΒΟΙΩΤΙΑ
1ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΗΡΑΚΛΗΣΓΡΕΒΕΝΑ
2ΓΚΟΛΤΣΙΟΥΑΜΑΛΙΑΓΡΕΒΕΝΑ
1ΧΑΡΑΚΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΔΡΑΜΑ
2ΣΙΓΓΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΔΡΑΜΑ
3ΝΙΚΟΓΛΟΥΠΑΥΛΟΣΔΡΑΜΑ
4ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣΔΡΑΜΑ
5ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΡΑΜΑ
1ΓΡΥΛΛΗΣΤΑΣΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
2ΚΑΛΑΘΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
3ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
4ΦΩΤΟΥΦΩΤΕΙΝΗΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
5ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
1ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣΣΩΤΗΡΗΣΕΒΡΟΣ
2ΠΑΡΑΣΧΟΥΑΘΗΝΑΕΒΡΟΣ
3ΓΙΑΛΑΜΑΚΥΡΙΑΚΗΕΒΡΟΣ
4ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΒΡΟΣ
5ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣΦΩΤΙΟΣΕΒΡΟΣ
6ΠΑΝΤΣΙΔΗΣΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣΕΒΡΟΣ
1ΒΑΡΕΛΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕΥΒΟΙΑ
2ΜΙΜΙΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΒΟΙΑ
3ΤΟΥΣΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕΥΒΟΙΑ
4ΑΡΓΥΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΥΒΟΙΑ
5ΚΑΚΑΤΣΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΒΟΙΑ
6ΕΠΙΦΑΝΗΑΝΤΩΝΙΑΕΥΒΟΙΑ
7ΚΟΝΙΔΑΡΗΣΤΕΛΛΑΕΥΒΟΙΑ
8ΤΙΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΕΥΒΟΙΑ
1ΤΣΟΥΚΑΣΧΑΡΙΔΗΜΟΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
1ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΖΑΚΥΝΘΟΣ
2ΞΕΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΝΗΓΟΣ)ΖΑΚΥΝΘΟΣ
3ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣΖΑΚΥΝΘΟΣ
1ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΕΥΓΕΝΙΑΗΛΕΙΑ
2ΔΟΥΡΟΥΟΛΓΑΗΛΕΙΑ
3ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΗΛΕΙΑ
4ΦΡΕΖΑΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΗΛΕΙΑ
5ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΕΙΑ
6ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΗΛΕΙΑ
7ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΗΛΕΙΑ
1ΚΟΥΠΙΔΗΣΣΩΤΗΡΗΣΗΜΑΘΙΑ
2ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΝΑΪΛΑ (ΙΛΙΑ)ΗΜΑΘΙΑ
3ΣΠΑΝΙΔΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΗΜΑΘΙΑ
4ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΗΜΑΘΙΑ
5ΛΙΟΛΙΟΣΘΩΜΑΣΗΜΑΘΙΑ
6ΤΟΛΙΟΣΤΑΣΟΣΗΜΑΘΙΑ
1ΔΑΝΕΛΛΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟ
2ΜΠΡΕΔΑΚΗΕΛΕΝΗΗΡΑΚΛΕΙΟ
3ΑΕΡΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
4ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣΣΤΕΛΙΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
5ΠΑΠΑΔΑΚΗΚΑΤΕΡΙΝΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
6ΜΑΡΓΙΩΡΗΣΑΝΔΡΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
7ΑΡΒΑΝΙΤΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
8ΔΑΜΑΝΑΚΗΜΑΡΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
9ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣΑΡΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
10ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
11ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣΡΟΥΣΣΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
1ΤΣΙΤΟΥΝΑΤΑΛΙΑΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
2ΝΤΟΡΚΟΣΑΓΓΕΛΟΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
3ΖΓΟΥΡΗΣΦΩΤΙΟΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
4ΜΙΤΤΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
1ΠΑΝΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΑΝΝΙΝΑ
2ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
3ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΙΩΑΝΝΙΝΑ
4ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑ
5ΜΠΟΥΓΙΑΣΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑ
6ΚΡΟΜΜΥΔΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑ
7ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑ
1ΓΚΑΪΤΑΝΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΒΑΛΑ
2ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΑΒΑΛΑ
3ΛΥΚΟΥΜΑΡΙΑΚΑΒΑΛΑ
4ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΚΑΒΑΛΑ
5ΚΑΣΣΟΥΛΑΣΦΑΝΗΣΚΑΒΑΛΑ
6ΚΟΚΚΑΚΗΣΑΝΕΣΤΗΣΚΑΒΑΛΑ
1ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
2ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
3ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
4ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
5ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
6ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΘΗΝΑΚΑΡΔΙΤΣΑ
1ΛΑΠΟΡΔΑ – ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΚΑΣΤΟΡΙΑ
2ΣΥΡΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑ
3ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΣΗΜΙΝΑΚΑΣΤΟΡΙΑ
4ΝΤΙΝΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΑΣΤΟΡΙΑ
1ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΕΡΚΥΡΑ
2ΚΟΝΟΦΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΕΡΚΥΡΑ
3ΣΑΟΥΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑΚΕΡΚΥΡΑ
4ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚΕΡΚΥΡΑ
5ΒΕΝΤΟΥΡΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΕΡΚΥΡΑ
1ΤΡΩΪΑΝΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
2ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
3ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥΕΛΕΝΗΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
1ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚΙΛΚΙΣ
2ΣΙΛΒΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΟΣΚΙΛΚΙΣ
3ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΚΙΛΚΙΣ
4ΑΓΑΠΗΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΙΛΚΙΣ
1ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΗΣΚΟΖΑΝΗ
2ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗΘΕΟΔΩΡΑΚΟΖΑΝΗ
3ΣΙΟΛΙΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΚΟΖΑΝΗ
4ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΟΖΑΝΗ
5ΔΕΣΣΟΥΣΤΕΛΛΑΚΟΖΑΝΗ
6ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΟΖΑΝΗ
7ΝΤΙΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΖΑΝΗ
1ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΗΣΚΟΡΙΝΘΙΑ
2ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΡΙΝΘΙΑ
3ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΑΚΟΡΙΝΘΙΑ
4ΜΑΡΓΕΛΗ- ΑΛΕΞΙΟΥΕΦΗΚΟΡΙΝΘΙΑ
5ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚΟΡΙΝΘΙΑ
6ΘΕΟΧΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΡΙΝΘΙΑ
1ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΛΙΛΗΚΥΚΛΑΔΕΣ
2ΒΑΖΑΙΟΣΜΑΡΙΟΣΚΥΚΛΑΔΕΣ
3ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣΠΕΤΡΟΣΚΥΚΛΑΔΕΣ
4ΒΛΑΧΟΣΓΙΩΡΓΟΣΚΥΚΛΑΔΕΣ
5ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥΓΙΩΡΓΟΣΚΥΚΛΑΔΕΣ
6ΑΛΑΒΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΚΥΚΛΑΔΕΣ
1ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑΛΑΚΩΝΙΑ
2ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΑΚΩΝΙΑ
3ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑΛΑΚΩΝΙΑ
4ΣΒΙΓΓΟΥΜΑΡΙΑΛΑΚΩΝΙΑ
1ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΡΙΣΑ
2ΚΑΡΑΒΑΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΑΡΙΣΑ
3ΠΛΙΤΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΡΙΣΑ
4ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΑΡΙΣΑ
5ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΙΚΗΛΑΡΙΣΑ
6ΣΥΝΑΠΑΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΛΑΡΙΣΑ
7ΙΑΤΡΙΔΗΣΣΗΦΗΣΛΑΡΙΣΑ
8ΣΑΚΑΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΛΑΡΙΣΑ
9ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΛΑΡΙΣΑ
10ΙΑΚΩΒΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΡΙΣΑ
11ΘΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΛΑΡΙΣΑ
1ΠΕΡΡΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΛΑΣΙΘΙ
2ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣΦΑΝΗΣΛΑΣΙΘΙ
3ΠΑΠΑΔΑΚΗΟΛΥΜΠΙΑΛΑΣΙΘΙ
4ΛΥΔΑΚΗΑΝΝΑΛΑΣΙΘΙ
1ΒΕΡΡΟΣΤΑΞΙΑΡΧΗΣΛΕΣΒΟΣ
2ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΕΣΒΟΣ
3ΠΑΤΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΕΣΒΟΣ
4ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗΧΡΙΣΤΙΝΑΛΕΣΒΟΣ
5ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΣΒΟΣ
1ΨΗΜΕΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑ
2ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥΕΛΕΝΗΛΕΥΚΑΔΑ
3ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΛΕΥΚΑΔΑ
1ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑ
2ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑ
3ΑΝΤΟΝΙΤΣΑΒΑΛΑΣΙΑΜΑΓΝΗΣΙΑ
4ΓΑΡΟΦΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑ
5ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣΟΦΙΑΜΑΓΝΗΣΙΑ
6ΒΑΓΙΑΝΝΗΡΙΚΑΜΑΓΝΗΣΙΑ
1ΣΠΑΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑ
2ΚΑΤΣΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΜΕΣΣΗΝΙΑ
3ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑ
4ΜΠΑΚΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑ
5ΣΤΑΜΟΥΛΗΧΡΥΣΑΜΕΣΣΗΝΙΑ
6ΖΗΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΣΣΗΝΙΑ
7ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣΜΑΡΙΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑ
1ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΑΝΟΥΣΓΕΩΡΓΙΟΣΞΑΝΘΗ
2ΑΜΠΑΤΖΗ- ΜΠΕΖΑΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΞΑΝΘΗ
3ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΞΑΝΘΗ
4ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΗΣΞΑΝΘΗ
5ΜΑΛΛΙΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΞΑΝΘΗ
1ΑΓΑΘΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕΛΛΑ
2ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΛΛΑ
3ΡΟΔΟΒΙΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕΛΛΑ
4ΡΙΖΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΛΛΑ
5ΚΑΤΣΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕΛΛΑ
6ΘΕΟΔΩΣΗΣΙΑΚΩΒΟΣΠΕΛΛΑ
1ΤΟΝΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΙΕΡΙΑ
2ΤΕΡΖΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΠΙΕΡΙΑ
3ΤΗΓΑΝΗΕΛΕΝΗΠΙΕΡΙΑ
4ΓΚΙΝΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣΠΙΕΡΙΑ
1ΡΕΜΠΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΡΕΒΕΖΑ
2ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΕΒΕΖΑ
3ΚΡΙΤΣΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑΠΡΕΒΕΖΑ
4ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΡΕΒΕΖΑ
1ΜΟΣΧΟΝΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΡΕΘΥΜΝΟ
2ΛΙΠΑΒΑΣΩΡΕΘΥΜΝΟ
3ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΣΡΕΘΥΜΝΟ
4ΜΑΡΚΑΚΗΑΘΗΝΑΡΕΘΥΜΝΟ
1ΑΧΜΕΤΙΛΧΑΝΡΟΔΟΠΗ
2ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣΑΓΓΕΛΟΣΡΟΔΟΠΗ
3ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΓΓΕΛΟΣΡΟΔΟΠΗ
4ΨΑΛΤΟΥΜΑΡΙΝΑΡΟΔΟΠΗ
1ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΑΜΟΣ
2ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΣΑΜΟΣ
3ΧΑΡΜΠΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΑΜΟΣ
1ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΛΕΚΟΣΣΕΡΡΕΣ
2ΑΒΔΕΛΑΣΚΩΣΤΑΣΣΕΡΡΕΣ
3ΜΑΝΔΑΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΣΕΡΡΕΣ
4ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥΑΝΑΡΓΥΡΟΣΣΕΡΡΕΣ
5ΣΑΒΒΑΪΔΗΣΧΑΡΗΣΣΕΡΡΕΣ
6ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΕΡΡΕΣ
7ΣΤΡΙΓΓΟΥΟΛΓΑΣΕΡΡΕΣ
8ΤΣΟΥΓΚΟΥΖΙΔΟΥΑΝΝΑΣΕΡΡΕΣ
1ΤΖΙΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΤΡΙΚΑΛΑ
2ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΡΙΚΑΛΑ
3ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΡΙΚΑΛΑ
4ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΤΡΙΚΑΛΑ
5ΚΩΣΤΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΤΡΙΚΑΛΑ
6ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΡΙΚΑΛΑ
1ΛΑΘΟΥΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑ
2ΤΣΕΛΙΟΣΗΛΙΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑ
3ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΦΘΙΩΤΙΔΑ
4ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΦΘΙΩΤΙΔΑ
5ΚΑΡΛΕΡΗΜΑΡΤΙΝΦΘΙΩΤΙΔΑ
6ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΡΗΣΦΘΙΩΤΙΔΑ
7ΧΑΡΑΤΣΗΣΣΕΡΑΦΕΙΜΦΘΙΩΤΙΔΑ
1ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣΛΑΖΑΡΟΣΦΛΩΡΙΝΑ
2ΚΑΤΡΙΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΦΛΩΡΙΝΑ
3ΜΑΡΔΑΜΑΡΙΑΦΛΩΡΙΝΑ
1ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΦΩΚΙΔΑ
2ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΠΕΠΗΦΩΚΙΔΑ
1ΣΙΑΠΕΡΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
2ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΑΡΙΑΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
4ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
3ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΜΑΡΙΑΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    
1ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣΧΑΝΙΑ
2ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΔΑΦΝΗΧΑΝΙΑ
3ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣΜΑΝΩΛΗΣΧΑΝΙΑ
4ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΝΙΑ
5ΦΡΑΓΚΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΝΙΑ
6ΛΕΡΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣΧΑΝΙΑ
1ΤΣΑΡΤΑΣΠΑΡΙΣΧΙΟΣ
2ΒΟΞΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣΧΙΟΣ

 

schooltime.gr ενημέρωση