«Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιων ΕΠΑΛ 2015-16» του Δημήτρη Σπαθάρα«Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιων ΕΠΑΛ 2015-16»

horizontal-bar-posts-small
Δημήτρης Σπαθάρας Του Δημήτρη Σπαθάρα
horizontal-bar-posts-small

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄). Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ομάδων προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4186/2013 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄). Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Τομέα-Ειδικότητα των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04-06-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1053 Β΄).

Συνοδευτικά έγγραφα: Πρόγραμμα μαθημάτων

schooltime.gr εκπαίδευση