«Σχολικό ημερολόγιο διδακτικού έτους 2015-2016» του Δημήτρη Σπαθάρα«Σχολικό ημερολόγιο διδακτικού έτους 2015-2016»

horizontal-bar-posts-small
Δημήτρης Σπαθάρας Του Δημήτρη Σπαθάρα
horizontal-bar-posts-small

Χρήσιμα για την οργάνωση της διδασκαλίας αλλά και των άλλων δραστηριοτήτων που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι τα παρακάτω έντυπα: