ΥΠΟΠΑΙΘ (Α/θμια): Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-16ΥΠΟΠΑΙΘ (Α/θμια): Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-16

Η Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας, να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο και τις δράσεις για το σχολικό έτος 2015-2016, με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων, θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.

Θέματα εγκυκλίου

 • Διδακτικά Βιβλία
 • Φοίτηση σε Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νηπιαγωγεία
 • Δημοτικά Σχολεία
 • Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εγγραφές – σχολική φοίτηση μαθητών Ρομά
 • Ωρολόγια προγράμματα
 • Ολοήμερο Σχολείο
 • Κατανομή τμημάτων
 • Ωράριο εκπαιδευτικών
 • Διδασκαλία μαθημάτων

Συνοδευτικά έγγραφα: η εγκύκλιος