Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16

Ξεκίνησαν σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 οι αιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2015-2016.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2015.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται σε οποιαδήποτε Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδο του εκπαιδευτικού.