«Γλωσσικά Μαθήματα Πολιτισμικής Κληρονομιάς» στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας«Γλωσσικά Μαθήματα Πολιτισμικής Κληρονομιάς» στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς – Γλωσσικά Κέντρα για την Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οργανώνουν εντατικά ολοήμερα σχολεία σχετικά με τις φυσικοχημικές πτυχές της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα σχολεία αποτελούν την συνέχεια της παρουσίασης της πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο.

Τα μαθήματα θα είναι κυρίως στην γαλλική γλώσσα αλλά θα γίνεται παράλληλη απόδοσή τους στην ελληνική σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας.

Θα απευθύνονται σε φοιτητές αλλά και επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις πάνω στην διασφάλιση και πιστοποίηση των υλικών των έργων τέχνης με τη βοήθεια των φυσικών επιστημών.

Οι διαλέξεις και η πρακτική εφαρμογή θα διαρκέσουν από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και θα υλοποιηθούν στους χώρους του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, οδός Γ.Γουργιώτη – πάροδος οδού Φαρσάλων, Λάρισα.

Θα δοθούν πιστοποιήσεις συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που ισοδυναμούν με 4 διδακτικές μονάδες.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε

στο τηλ. 6943075071, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-14:00
στο e-mail [email protected]
στο κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας

Η δράση αυτή αφιερώνεται από τον Σύλλογο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, στην υποψηφιότητα της Λάρισας για την ”Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021”.