Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το 2015-2016Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το 2015-2016

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος2015-2016. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα, ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Συνοδευτικά έγγραφα: Απόφαση – πίνακας ονομάτων