Το «Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης» επιστρέφει!Το «Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης» επιστρέφει!

Μετά και την επιτυχημένη διοργάνωση της δράσης το 2013-2014 κι έπειτα από θερμή υποδοχή και υποστήριξή της από την εκπαιδευτική κοινότητα από όλη τη χώρα, η Science Viewδιοργανώνει το «Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης» και τη σχολική χρονιά  2015-2016. Και αυτή τη χρονιά η δράση έχει την υποστήριξη του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Eθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης είναι ένας θεσμός του Eυρωπαϊκού Μαθητικού Κοινοβουλίου της Επιστήμης (European Student Parliaments on Science) και στοχεύει στην ενίσχυση του διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές και τους επιστήμονες, εμπλέκοντας τα παιδιά στις διαδικασίες του κοινοβουλευτισμού σε θέματα που καλύπτουν ποικίλους τομείς της επιστήμης και της έρευνας. 

Το Eθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο αποτελεί μέρος μιας πανευρωπαϊκής δράσης στην οποία μετέχουν χώρες της Ευρώπης με συντονίστρια τη Γερμανία (Wissenschaft im Dialog). Οι μαθητές (Γυμνασίου και Λυκείου) θα μετέχουν σε πραγματικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ δρουν ως ερευνητές επιστημονικών θεμάτων με την αρωγή διακεκριμένων ειδικών και ακαδημαϊκών. 

Η πρώτη φορά

Η Ελλάδα συμμετείχε πρώτη φορά στη δράση αυτή το σχολικό έτος 2013-2014.Το πρώτο «Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης»  πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014. Τον πρώτο χρόνο μετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία, κυρίως, της Αττικής.  Το κοινοβούλιο εξέλεξε πέντε μαθητές οι οποίοι εκπροσώπησαν τη χώρα μας τον Ιούνιο του 2014 στο «Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης» στην Κοπεγχάγη. Το κείμενο των τελικών συμπερασμάτων του «Ευρωπαϊκού Μαθητικού Κοινοβουλίου Επιστήμης» παραδόθηκε στον Επίτροπο Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Φέτος, μέσω online πλατφόρμας, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σχολεία από ολόκληρη την Ελλάδα.

Η κεντρική θεματική ενότητα για το 2015-2016 είναι «Το μέλλον της ανθρωπότητας». Σε αυτήν περιλαμβάνονται πέντε υποενότητες, από τις οποίες η κάθε σχολική ομάδα μαθητών με την καθοδήγηση ενός καθηγητή μπορεί να επιλέξει μια:
•  Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος 
•  Υγιεινή ζωή και διατροφή – αλλά με ποιόν τρόπο; 
•  Βλαστικά κύτταρα – έχουν τη λύση για όλα; 
•  Ο «ενισχυμένος» άνθρωπος: η βελτιστοποίηση του ανθρώπου
•  Μίμηση της φύσης

Πως υλοποιείται η δράση

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικό για την καθοδήγηση των μαθητών και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλουν για το σχολείο τους, ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός ανά σχολείο είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών και, σε συνεργασία με τους μαθητές, την επιλογή των θεμάτων που θα διαπραγματευτούν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά σενάρια σε εκπαιδευτικούς ομίλους που πραγματοποιούνται στο σχολείο ή σε συγκεκριμένα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος ανά τάξη εμπλέκοντας στην έρευνα των θεματολογιών του κοινοβουλίου όχι μόνο τους μαθητές που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του αλλά και το σύνολο της τάξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώνονται ανά τακτά διαστήματα workshops υποστήριξης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη δράση επιμορφώνοντάς τους για τον τρόπο ενσωμάτωσης των μεθόδων στη διδασκαλία και τον τρόπο υποστήριξης της όλης διαδικασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ως την διεξαγωγή του μαθητικού κοινοβουλίου οι μαθητές εργάζονται πάνω στις θεματικές που έχουν επιλέξει με απώτερο στόχο την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την διατύπωση των δικών τους θέσεων επί του ζητήματος. Μέσω αυτής της διαδικασίας καλλιεργούν τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για μια εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία υπέρ των θέσεών τους. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, αρωγοί τους είναι, εκτός από τους καθηγητές του σχολείου, και καταξιωμένοι επιστήμονες-ερευνητές, ειδικοί στην κάθε θεματολογία, οι οποίοι απαντούν στις απορίες τους, προτείνουν βιβλιογραφία και δίνουν κατευθύνσεις. Οι επιστήμονες έρχονται σε επαφή με τα παιδιά είτε μέσω επισκέψεων στα σχολεία είτε μέσω διαδικτυακών συναντήσεων που συντονίζει η Science View. 

Σε μια 3ήμερη εκδήλωση, τον Απρίλιο του 2016, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνδιαλεχθούν με επιστήμονες, εξειδικευμένους σε κάθε θεματική και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις, με σκοπό να τις καταγράψουν στην τελική τους αναφορά. Θα υπάρξουν ομάδες μαθητών – μια ομάδα ανά θεματική- που θα προέρχονται από διαφορετικά σχολεία και θα συζητήσουν το θέμα που έχουν επιλέξει. Θα καταλήξουν σε ένα τελικό παραδοτέο (report), όπου θα αποτυπωθούν οι τελικές ιδέες των παιδιών για το θέμα. Επιπλέον, θα πραγματοποιήσουν ένα ψήφισμα, για να εκλεγεί ένας μαθητής από κάθε ομάδα. Στη συνέχεια θα επιλεγούν μαθητές– ένας για κάθε θεματική περιοχή- για να εκπροσωπήσουν τις ομάδες τους στο Euroscience Open Forum – ESOF, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μάντσεστερ της Μ. Βρετανίας, τον Ιούλιο του 2016 (22-27/7/2016). Το ESOF αποτελεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο για επιστήμονες και ερευνητικούς οργανισμούς σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Εκεί θα συγκεντρωθούν οι μαθητές από τα μαθητικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων χωρών, θα συζητήσουν τα θέματά τους και θα συνδιαλεχθούν με επιστήμονες διεθνούς φήμης.

Λίγα λόγια για τον θεσμό

Τα «Ευρωπαϊκά Μαθητικά Κοινοβούλια Επιστήμης» είναι πρωτοβουλία του γερμανικού οργανισμού «Wissenschaft im Dialog» και ξεκίνησε το 2013-2014 (http://www.student-parliaments.eu). Ο οργανισμός αυτός κάθε δύο χρόνια καλεί φορείς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να διοργανώσουν τα «Εθνικά Μαθητικά Κοινοβούλια Επιστήμης» στη χώρα τους. Σε κάθε «Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο» επιλέγεται ένα κεντρικό επιστημονικό θέμα και προσδιορίζονται συγκεκριμένες θεματικές πάνω στις οποίες δουλεύουν οι μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και ειδικούς επιστήμονες/ερευνητές. Από τις διεργασίες των εθνικών κοινοβουλίων εκλέγονται οι εκπρόσωποι της κάθε χώρας οι οποίοι συμμετέχουν στο «Ευρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο» και παρουσιάζουν, ανά θεματική, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το εθνικό κοινοβούλιο. 

Η δράση απευθύνεται σε νέους από 15 έως 19 ετών που ενδιαφέρονται για την επιστήμη και την έρευνα, θέλουν να γνωρίσουν καταξιωμένους επιστήμονες και επιθυμούν να ασχοληθούν με επίκαιρα επιστημονικά θέματα. Σκοπός της δράσης είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την ανταλλαγή απόψεων και τη σύνθεση ιδεών, τις τεχνικές επιχειρηματολογίας, την καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργασίας, την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και αναλυτικής σκέψης και τον προβληματισμό τους σε καίρια θέματα της σύγχρονης κοινωνίας στην οποία ζουν. 

To Eυρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης συντονίζεται από το φορέα Wissenschaft im Dialog.

Επικοινωνία
[email protected]

Περισσότερες πληροφορίες:
http://scienceview.gr/projects/8
http://www.scienceview.gr/news/208
http://www.student-parliaments.eu/