Μηχανογραφικά Ομογενών 2015: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των υποβληθέντων φακέλωνΜηχανογραφικά Ομογενών 2015: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των υποβληθέντων φακέλων

«Έγκριση ή μη των Αιτήσεων-Μηχανογραφικών Δελτίων για την εισαγωγή των Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2015»

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων που υπάγονται στην ειδική κατηγορία «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016, ανακοίνωσε την έγκριση ή μη των αιτήσεων-μηχανογραφικών δελτίων, έτους 2015, των ανωτέρω υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, από 8 έως και 15 Ιουλίου 2015.

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.:

http://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται αν η αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο που υπέβαλαν έγινε δεκτή, εφόσον στην παραπάνω ιστοσελίδα συμπληρώσουν στο πεδίο «είσοδος» το e-mail τους και τον κωδικό ασφαλείας που είχαν δημιουργήσει προκειμένου να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας και κατεύθυνσης, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα έχουν ήδη ανακοινωθεί, με σχετικά δελτία τύπου, στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.