Αισθητά μειωμένες οι συντάξεις Σεπτεμβρίου για τους δικαιούχουςΑισθητά μειωμένες οι συντάξεις Σεπτεμβρίου για τους δικαιούχους

Αισθητή μείωση στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου θα δουν οι δικαιούχοι όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του ΝΑΤ, λόγω της αύξησης από 4% σε 6%  του ποσοστού εισφοράς που παρακρατείται για υγειονομική περίθαλψη.

Το ποσοστό υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

Η παραπάνω ρύθμιση θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το μήνα Σεπτέμβριο του 2015. Το ποσοστό 6% θα παρακρατηθεί από το μηνιαίο ποσό της σύνταξης Σεπτεμβρίου 2015.