Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2015-2016

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συνοδευτικά έγγραφα: απόφαση – πίνακας ονομάτων