Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης: Δημόσια ΙΕΚ - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής ΠολιτικήςΑποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης: Δημόσια ΙΕΚ – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 2015-2016

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) για το σχολικό έτος 2015-2016.

Συνοδευτικά έγγραφα