Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές ΣχολέςΠοια είναι η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΠΑΙΘ, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές. Οι ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.