Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας: Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για το 2015-16Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας: Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για το 2015-16

Με απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016:

i) Ν/Γ Αγίας Τριάδας ii) Ν/Γ Άσκρης iii) Ν/Γ Διονύσου iv) Ν/Γ Ελλοπίας v) Ν/Γ Πέτρας vi) Ν/Γ Τανάγρας vii) Ν/Γ Υπάτου viii) Ν/Γ Σ.Σ. Οινόης

Συνοδευτικά έγγραφα: απόφαση