Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το 2015-16Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το 2015-16

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2015-16.

Συνοδευτικά έγγραφα: Απόφαση και πίνακας ονομάτων