Ποσό 103.210.259,27 € στους δήμους  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανώνΠοσό 103.210.259,27 € στους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

*Του Γιώργου Σκάθαρου

Το ποσό των 103.210.259,27 € θα κατανεμηθεί στους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το εν λόγω ποσό προέρχεται από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» και αποδίδεται ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2015 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Δείτε στη σχετική απόφαση πώς θα κατανεμηθούν τα ποσά: απόφαση