Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΑπόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το ΥΠΟΠΑΙΘ αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ. του Υπουργείου.

Δείτε την απόφαση και τον πίνακα ονομάτων: εδώ