ΥΠΟΠΑΙΘ: εξαιρούνται οι υπηρεσιακές μεταβολές από τους περιορισμούς της προεκλογικής περιόδουΥΠΟΠΑΙΘ: εξαιρούνται οι υπηρεσιακές μεταβολές από τους περιορισμούς της προεκλογικής περιόδου

Ανακοίνωση σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές για το σχολικό έτος 2015-2016 εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:

«Κατόπιν γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές για το σχολικό έτος 2015-2016 το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι, όπως κατά κανόνα συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, οι υπηρεσιακές μεταβολές που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς που επιβάλλει η προεκλογική περίοδος».