Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το 2015-16Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το 2015-16

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Δείτε τους πίνακες ονομάτων