Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015

Ανακοινώθηκαν οι αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.

Σημειώνεται ότι οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με αίτησή των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99.

Δείτε τα ονόματα: εδώ