ΟΓΑ: σε 6% αυξάνεται το ποσοστό παρακράτησης στις κύριες συντάξειςΟΓΑ: σε 6% αυξάνεται το ποσοστό παρακράτησης στις κύριες συντάξεις

*Του Γιώργου Σκάθαρου

Από 4% σε 6% αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ.

Το ποσοστό υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

Η παραπάνω ρύθμιση θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το μήνα Σεπτέμβριο του 2015. Το ποσοστό 6% θα παρακρατηθεί από το μηνιαίο ποσό της σύνταξης Σεπτεμβρίου 2015, ενώ, σύμφωνα και με την αρ. Α.Π.Φ.80000/ΟΙΚ.35773/1207/5.8.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της διαφοράς κράτησης της εισφοράς, επί των συντάξεων που έχουν ήδη χορηγηθεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015, θα παρακρατηθούν ισόποσα από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.