Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το 2015-16Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το 2015-16

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Δείτε τον πίνακα ονομάτων