Απαλλαγές και μειώσεις προστίμων για τις γεωτρήσεις!Απαλλαγές και μειώσεις προστίμων για τις γεωτρήσεις

*Του Γιώργου Σκάθαρου

Σε απαλλαγές και μειώσεις προστίμων για τις γεωτρήσεις προσανατολίζεται το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα ελλιπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

Συγκεκριμένα, δρομολογείται σχετική τροποποίηση της ΚΥΑ για τις άδειες χρήσεις υδάτων, στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των χρηστών για την προσαρμογή τους στο υφιστάμενο πλαίσιο, καθώς και μεταβατική μείωση των κυρώσεων από ελλιπή συμμόρφωση. Η βασική αλλαγή είναι η απαλλαγή από το πρόστιμο, μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη και η ελαχιστοποίηση του προστίμου μέχρι τέλος του χρόνου. Παράλληλα, απλοποιείται η διαδικασία καταβολής του προστίμου.

Παραθέτουμε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μιας ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδάτων, που αποτελούν κοινό φυσικό πόρο, πολίτες, αγρότες, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου καλούνται να ακολουθήσουν μία διαδικασία καταγραφής και αδειοδότησης κάθε χρήσης και έργου αξιοποίησης του νερού.

Η καταγραφή κάθε τέτοιου έργου στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και η αδειοδότηση της χρήσης τους θα επιτρέψει την εκτίμηση του αριθμού και της έκτασης των απολήψεων ύδατος, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη χρήση του νερού, καθώς και η προστασία των υδατικών πόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα το εισόδημα των αγροτών.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω των υπηρεσιών του, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα ελλιπούς ενημέρωσης των χρηστών, δρομολόγησε σχετική τροποποίηση της ΚΥΑ για τις άδειες χρήσεις υδάτων, στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των χρηστών για την προσαρμογή τους στο υφιστάμενο πλαίσιο καθώς και μεταβατική μείωση των κυρώσεων από ελλιπή συμμόρφωση. Στην απόφαση που υπογράφουν από πλευράς ΠΑΠΕΝ οι αναπληρωτές υπουργοί Γιάννης Τσιρώνης και Βαγγέλης Αποστόλου, λήφθηκε υπόψη η φορολογική επιβάρυνση των αγροτών που προβλέπεται στα προαπαιτούμενα μέτρα της επικείμενης συμφωνίας.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Αναπληρωτής Γιάννης Τσιρώνης «δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και καλούμε τους πολίτες να υποβάλουν έγκαιρα, μετά τη δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης της ΚΥΑ, τις αιτήσεις τους κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων που τους παρέχονται. Προχωρούμε σε απαλλαγές και μειώσεις προστίμων για τις γεωτρήσεις. Η βασική αλλαγή που κάνουμε είναι η απαλλαγή από το πρόστιμο, μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη και η ελαχιστοποίηση του προστίμου μέχρι τέλος του χρόνου. Παράλληλα, προχωρούμε σε απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του προστίμου», είπε εμφατικά ο Γιάννης Τσιρώνης.