Έως και σήμερα οι αιτήσεις εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου ΘεσσαλονίκηςΈως και σήμερα (18/8) οι αιτήσεις εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης

*Του Γιώργου Σκάθαρου

Έως και σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου 2015, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά ή με  courier στη διεύθυνση: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Tσιμισκή27, Τ.Κ. 54624 – Θεσσαλονίκη και πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από κάθε οικονομική επιβάρυνση.

Η αίτηση βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eetaa.gr. Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό  της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, στο Παιδικό Κέντρο “Φωκάς”, οδός Καρακάση 21 και Ζαμπελίου 5 από τις 08:30 έως τις 13:30 (τηλέφωνα 2310856313, 2310856677) καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης, Ελευθερίας 24, (πρώην Δημαρχείο Τριανδρίας, τηλέφωνα 2313305481).