Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για τις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι αιτήσεις εισαγωγής στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

*Του Γιώργου Σκάθαρου

Η 31η Αυγούστου 2015 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το 2015-16.

Για τη φετινή σχολική χρονιά εγκρίθηκε η εισαγωγή 6.180 µαθητών και µαθητριών στις ΕΠΑ.Σ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου (κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας) ηλικίας 16 έως 23 ετών (έχουν γεννηθεί τα έτη 1992 έως 1999), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΕΑΕΚ).

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαµβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας.

Στις 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ παρέχονται:

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια 2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήµατα 3. Έµπειρο και άρτια καταρτισµένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνιµο και έκτακτο. 4. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόµενοι αµείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕ∆ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µαθητών 5. Σπουδαστική άδεια, µέχρι 30 ηµέρες µε αποδοχές 6. Επίδοµα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις 7. Αναβολή Στράτευσης. 

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα: Α. Άµεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας µε την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου III. Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου.

Περισσότερες πληροφορίες