Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ.ΠΑΙ.Θ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανακοινώθηκαν οι  αποσπάσεις και οι ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016).

Σημειώνεται ότι δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Δείτε τους πίνακες ονομάτων

Αποσπάσεις

Ανανεώσεις αποσπάσεων