Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι αποσπάσεις γίνονται ύστερα από αίτησή των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ακολουθούν οι πίνακες ονομάτων:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016