Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

Το ΥΠΟΠΑΙΘ ανακοίνωσε τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015.

Σημειώνεται ότι οι μεταθέσεις γίνονται ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35Α΄).

Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα: εδώ