Ο Αχιλλέας Ε. Αρχοντής στον σχεδιασμό της υποψηφιότητας της Λάρισας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021Ο Αχιλλέας Ε. Αρχοντής στον σχεδιασμό της υποψηφιότητας της Λάρισας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021

*Του Νίκου Γουργιώτη

Τον οικονομολόγο – λογιστή Αχιλλέα Ευθ. Αρχοντή επέλεξε το Δημο­τικό Συμβούλιο της Αγιάς για να συμμετέχει, εκ μέρους του Δήμου Αγιάς, στον σχεδιασμό της υποψηφιότητας της Λάρισας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

Η επιλογή αυτή προήλθε μετά από πρόταση του Δήμου Λάρισας προς αυτόν της Αγιάς ώστε να ορίσει έναν δημότη της περιοχής που, πέ­ραν της συμμετοχής του στον σχεδιασμό, θα ενημερώνεται για την εξέ­λιξη της διαδικασίας και θα κινητοποιεί τους φορείς της Αγιάς με στόχο τη με­γαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στην προϊούσα διαβού­λευση.

* Ο Αχιλλέας Ε. Αρχοντής ανήκει στο δυναμικό του schooltime.gr και των Εκδόσεων schooltime.gr