Αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και αναπληρωτών ΔΕ1 Βοηθητικού ΠροσωπικούΑιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και αναπληρωτών ΔΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί υποψηφίους για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κλάδων καλούνται   να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 7 έως 14/8/2015 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο περιεχόμενο της εγκυκλίου-πρόσκλησης, σε μία εκ των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους, στην οποία και επιθυμούν να προσληφθούν.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα: εδώ