Από 5 έως και 17 Αυγούστου οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16)Από 5 έως και 17 Αυγούστου οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16)

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016. Επίσης, καλεί τους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015 -2016.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 5-8-2015 έως και 17-8-2015.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατεβάστε την εγκύκλιο και τα υποδείγματα αιτήσεων