Ξεκινούν οι αιτήσεις για μετεγγραφές επιτυχόντων στις Σχολές Αρχιτεκτονικής Ξεκινούν οι αιτήσεις για μετεγγραφές επιτυχόντων στις Σχολές Αρχιτεκτονικής

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4332/2015 (A΄ 76), καλεί τους επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής στις Σχολές Αρχιτεκτονικής του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, δηλώνοντας:

  • είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 21.
  • είτε τις περιπτώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου.

Ο αιτών έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) και μόνο αίτησης μετεγγραφής για αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, ενός και μόνο άλλου ΑΕΙ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 και ώρα 15.00, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το έντυπο της αίτησης (επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο) συμπληρώνεται από τον αιτούντα και υπογράφεται, ενώ θεωρείται η γνησιότητα της υπογραφής του, από δημόσια αρχή. Η υπογεγραμμένη αίτηση διαβιβάζεται στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή αρχείου pdf ή jpeg. Οι αιτούντες θα λάβουν απαντητικό μήνυμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης με τον παραπάνω τρόπο, μπορεί να υποβληθεί με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 210-3442365.

Κατεβάστε τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και το έντυπο της αίτησης: εδώ