ΟΓΑ: Καταβολή Συντάξεων μηνός Αυγούστου 2015 ΟΓΑ: Καταβολή Συντάξεων μηνός Αυγούστου 2015

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 θα καταβληθεί η σύνταξη μηνός Αυγούστου 2015 σε 679.460 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Αυγούστου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 304.905.621,94 ευρώ.