Ενδεικτικοί πίνακες μοριοδότητησης αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΕνδεικτικοί πίνακες μοριοδότητησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανέβηκαν πριν λίγο στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ οι ενδεικτικοί πίνακες μοριοδότητησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών:

Οι εν λόγω πίνακες δεν έχουν νομική ισχύ και γνωστοποιούνται ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τη θέση του αναπληρωτή / ωρομίσθιου τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν μόνο τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή τη σχολική χρονιά 2014-2015 (και δεν απενεργοποιήθηκε η αίτησή τους για οποιοδήποτε λόγο).

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα: ενιαίοι πίνακες, πίνακες μηδενικής προϋπηρεσίας