Πέντε τόνους ανακυκλώσιμων υλικών συγκέντρωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης Πέντε τόνους ανακυκλώσιμων υλικών συγκέντρωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Πέντε (5) τόνους ανακυκλώσιμων υλικών συγκέντρωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης το τριήμερο από 21 έως 23 Ιουλίου 2015, από Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Τη συλλογή «άχρηστων» ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών διοργάνωσε το Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Α.Π.Θ και την εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ.

Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί με την έναρξη της νέας Πανεπιστημιακής χρονιάς.