Το πρώτο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για Κωφούς και βαρήκoους μαθητέςΤο πρώτο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για Κωφούς και βαρήκoους μαθητές

*Του Γιώργου Σκάθαρου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» παρέλαβε το πρώτο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για Κωφούς και βαρήκoους μαθητές: Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α’ και Β’ Δημοτικού.

Πρόκειται για ένα πλήρες εκπαιδευτικό λογισμικό που περιέχει προσαρμοσμένα όλα τα κείμενα του ανθολογίου της Α’ και Β’ τάξης του δημοτικού με κατάλληλο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (video) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από φυσικούς νοηματιστές, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από μαθητές που έχουν πρόβλημα ακοής, κωφούς και βαρήκοους.

Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α’ και Β’ Δημοτικού είναι πλέον προσβάσιμο μέσω της προσαρμογής του:

1. Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)

2. Σε Ακουστική μορφή από φυσικό ομιλητή

3. Σε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειρών και

4. Σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα εκτύπωσης του περιεχομένου και φωτογραφιών νοημάτων

Η εφαρμογή περιλαμβάνει Βιβλίο δασκάλου, Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγό Εγκατάστασης του λογισμικού.

Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έργου http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika