Σε λίγες μέρες ο «ενδεικτικός πίνακας μοριοδότητησης» αναπληρωτών-ωρομίσθιων 2014-15 Σε λίγες μέρες ο «ενδεικτικός πίνακας μοριοδότητησης» αναπληρωτών-ωρομίσθιων 2014-15

Σύμφωνα μα ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί ένας «ενδεικτικός πίνακας μοριοδότητησης» των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για τη θέση του αναπληρωτή / ωρομίσθιου τη σχολική χρονιά 2014-2015.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω πίνακας δεν έχει νομική ισχύ και θα γνωστοποιηθεί ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τη θέση του αναπληρωτή / ωρομίσθιου τη σχολική χρονιά 2015-2016. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που θα αναγράφονται θα είναι ενδεικτικά και κατά προσέγγιση, καθώς θα αποτελούν στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί μέχρι και την ημέρα ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.