ΟΑΕΕ: Καταβολή εισφορών 3ου διμήνου 2015 και δόσεων ρυθμίσεωνΟΑΕΕ: Καταβολή εισφορών 3ου διμήνου 2015 και δόσεων ρυθμίσεων

*Του Γιώργου Σκάθαρου

Η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 είναι η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 3ου διμήνου στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Επίσης, την ίδια ημέρα πρέπει να καταβληθούν:

–  η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015

– προηγούμενες δόσεις ρυθμίσεων που δεν κατεβλήθησαν επειδή η ημερομηνία πληρωμής τους συνέπιπτε με τον χρόνο της Τραπεζικής Αργίας.