Ελληνική Ένωση Τραπεζών: προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2015Ελληνική Ένωση Τραπεζών: προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2015

*Του Γιώργου Σκάθαρου

Με μια λιτή ανακοίνωση, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών προχώρησε χθες στην ενημέρωση των δανειοληπτών ότι οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θα συνεχίσουν, μέχρι τέλος του 2015, να παρέχουν προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θα συνεχίσουν, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, να παρέχουν προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4224/2013).