Δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου 2015: Το ωράριο των ΟΤΑ Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου Δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου 2015: Το ωράριο των ΟΤΑ Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου

Ενόψει του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015, οι υπηρεσίες που εµπλέκονται στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος θα παραµείνουν ανοικτές το Σάββατο και την Κυριακή 4 και 5 Ιουλίου 2015 αντίστοιχα.

Επίσης, πρέπει να λειτουργούν κατά τις ίδιες αυτές ηµέρες και οι υπηρεσίες των δήµων της χώρας που εµπλέκονται στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος. Την Κυριακή, ηµέρα διενέργειας του δηµοψηφίσµατος, τα καταστήµατα των ΟΤΑ πρέπει να παραµείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της µετάδοσης των αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής τους, όπου εκτείνεται η χωρική τους αρµοδιότητα.

Επιπροσθέτως, τα γραφεία ταυτοτήτων των υφιστάµενων Αρχών έκδοσης, κατά τις ηµέρες Σάββατο 4 Ιουλίου 2015 και Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, θα εκδίδουν δελτία ταυτότητας.