Από 17 μέχρι και 24 Ιουνίου οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α’ και Β’) 2015 Από 17 μέχρι και 24 Ιουνίου οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α’ και Β’) 2015

Από 17 Ιουνίου μέχρι και 24 Ιουνίου 2015 θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους αποφοίτους Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α’ και Β’) οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ

Περιεχόμενα

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών

Γ. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών)

Δ. Εξεταστικά Κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ε. Οδηγίες προς τους υποψηφίους

*προέλευση εγγράφου: δικτυακός τόπος ΥΠΟΠΑΙΘ