Απαντήσεις στα θέματα ΑΟΔΕ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2014: Πανελλαδικές εξετάσειςΑπαντήσεις στα θέματα ΑΟΔΕ 2015: Πανελλαδικές εξετάσεις

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα ΑΟΔΕ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Ημ/νία: 22 Μαΐου 2015

Απαντήσεις Θεμάτων

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Σωστό

δ. Λάθος

ε. Λάθος

στ. Σωστό

 

Α2. Η σωστή απάντηση είναι το (δ)

 

Α3. Η σωστή απάντηση είναι το (γ)

 

Α4. Η σωστή απάντηση είναι το (α)

 

Α5. Βλέπε σχολικό εγχειρίδιο (παλιότερη έκδοση σελ. 151): «Υπερφόρτωση»

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 ΘΕΜΑ B

Β1. α. 1. Α 2. Β 3. Α 4. Β 5. Α

β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 125

Η δύναμη της αναφοράς

Η δύναμη των ειδικών

Η δύναμη των πληροφοριών

 

Β2. α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 32-33 «Λειτουργία Προμηθειών»

β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 28-29 «Η επιχείρηση ως σύστημα» (χωρίς το σχήμα)

 

Β3. α. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 137 «Προβλήματα λειτουργίας των Ομάδων»

(έως η πλειοψηφία)

 β. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 137 «Προβλήματα λειτουργίας των ομάδων»

(Ιδιαίτερα αρνητικό φαινόμενο … ως άτομο εκτός ομάδας)

 

Επιμέλεια: Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό & Οικονομικό

Ιωαννίδης Άρης

Ντανοπούλου-Ιωαννίδου Όλγα

 

Δείτε ακόμα: Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015

____________________________________

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό & Οικονομικό

Ιωαννίδης Άρης

Ντανοπούλου-Ιωαννίδου Όλγα

1ο σπουδαστήριο: Τοπάλη 15 – Δημητριάδος, 2ο σπουδαστήριο: Κ. Καρτάλη 28 –Δημητριάδος

Επικοινωνία: Τηλ.: 24210-23227, 6976796234 (Βόλος)