ΥΠΟΠΑΙΘ: Περί κατάργησης των Πιστωτικών Μονάδων και άλλων μυθευμάτωνΥΠΟΠΑΙΘ: Περί κατάργησης των Πιστωτικών Μονάδων και άλλων μυθευμάτων

*Ανακοίνωση ΥΠΟΠΑΙΘ

To πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία ουδόλως αγγίζει ή μεταβάλλει, πόσο μάλλον καταργεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Απλώς ορίζει πως ο αριθμός των Διδακτικών Μονάδων που αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, ισοδυναμεί με τις Πιστωτικές Μονάδες.   Άρα τα πέρι Grexit των πτυχίων των ελληνικών Πανεπιστημίων μάλλον είναι προϊόν exitαπό την πληροφόρηση και την καλόπιστη κριτική των εμπνευστών τους.