Σεμινάρια γερμανικής γλώσσας στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως Σεμινάρια γερμανικής γλώσσας στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως

Σεμινάρια γερμανικής γλώσσας με τίτλο «Γερμανικά στον αέρα» θα πραγματοποιηθούν στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ. 2310 315100) με εισηγήτριες τις φοιτήτριες γερμανικής φιλολογίας του Α.Π.Θ., Μελίνα Βούρη και Μαρία-Ειρήνη Θεοχάρη, οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενηλίκους οι οποίοι γνωρίζουν ήδη τη γερμανική γλώσσα και στοχεύουν στην εξάσκηση του προφορικού λόγου.

Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, από τις 18:00 έως τις  19:30 και θα έχουν δίμηνη διάρκεια.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή, κατόπιν επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη.