Συνάντηση Αρ. Μπαλτά-Γ. Μπαμπινιώτη στο Υπουργείο ΠαιδείαςΣυνάντηση Αρ. Μπαλτά-Γ. Μπαμπινιώτη στο Υπουργείο Παιδείας

Τον Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά επισκέφτηκε, ύστερα από πρόσκλησή του,   ο τέως Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η οποία έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης μετέφερε στον Υπουργό τις εμπειρίες του από τη θητεία του στο Υπουργείο, από τη μακρά διδακτική του πείρα στο Πανεπιστήμιο καθώς και τη γνώση του στα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως δήλωσε ο Αριστείδης Μπαλτάς η μακρά εποικοδομητική συζήτηση άνοιξε δίαυλους για περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία.

*ενημερωτικό δελτίο ΥΠΟΠΑΙΘ