ΥΠΟΠΑΙΘ: Περί κατάργησης Ξενόγλωσσων ΤμημάτωνΥΠΟΠΑΙΘ: Περί κατάργησης Ξενόγλωσσων Τμημάτων

Το ζήτημα που προέκυψε από δημοσιεύματα, περί των καταργουμένων διατάξεων περί ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τριετούς διάρκειας με καταβολή διδάκτρων, αναφέρεται σε καταργούμενες διατάξεις του νομοσχέδιου υπό συζήτηση.  

Ειδικότερα πρόκειται για πρόγραμμα που θεσμοθετήθηκε από ένα νομοσχέδιο του Υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ διότι δεν υλοποιήθηκε η προβλεπόμενη από τον ίδιο διαδικασία έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων.

Άρα δεν πρόκειται για καμία «κατάργηση» επειδή ακριβώς δεν καταργείται ο νόμος Λοβέρδου.

Το όλο ζήτημα των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών είναι μεγάλο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου σαν το υπό συζήτηση, το οποίο καλείται απλώς να επιληφθεί άμεσων προβλημάτων.

*ενημερωτικό δελτίο ΥΠΟΠΑΙΘ