ΥΠΟΠΑΙΘ: Ανακοίνωση για το Εθνικό ΘέατροΥΠΟΠΑΙΘ: Ανακοίνωση για το Εθνικό Θέατρο

«Ο αν. Υπουργός Πολιτισμού ασκώντας την κατά νόμο εποπτεία του στα όργανα διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου ζήτησε εγγράφως εξηγήσεις για ρητώς και αναλυτικώς εκτεθέντα ζητήματα που σχετίζονται με τη νόμιμη λειτουργία του εποπτευόμενου Οργανισμού.
Αναμένονται οι εξηγήσεις των αρμοδίων.
Το καθήκον όλων μας είναι η διαφανής διαχείριση του δημοσίου χρήματος και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.»

*ενημερωτικό δελτίο ΥΠΟΠΑΙΘ