Συνάντηση ΥΠΟΠΑΙΘ Α. Μπαλτά με τη νέα Δ.Ε. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Συνάντηση ΥΠΟΠΑΙΘ Α. Μπαλτά με τη νέα Δ.Ε. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Μια πρώτη συνάντηση είχε χθες ο Υπουργός Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων Αριστείδης Μπαλτάς και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Χασάπης με τη νέα Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ).

Υπενθυμίζεται ότι την επιτροπή αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Τσελφές Βασίλειος (καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Ψύλλος Δημήτριος (Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Βλάχος Αθανάσιος (εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Αθηνών), Βόντσα Βασιλική (περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας), Γεωργάτου Μαρία (σχολική σύμβουλος κλάδου ΠΕ04 – Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής). Κουρεμένος Αθανάσιος (απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος), Γιαννόπουλος Γεώργιος (πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος της Βαρβακείου Πρότυπης Σχολής).

Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η Παρασκευοπούλου Μαρία (Προϊσταμένη αυτοτελούς τμήματος Πειραματικών Πρότυπων σχολείων), ενώ αναπληρώτρια ορίστηκε η Συγγρού Μαγδαληνή (κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ).

Η νέα ΔΕΠΠΣ αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες για εφέτος διαδικασίες για την εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών τόσο στα Πειραματικά Σχολεία (κατόπιν κλήρωσης) όσο και στα ιστορικά Πρότυπα (σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συλλόγους διδασκόντων).

Ο Υπουργός δήλωσε ότι όχι μόνο δεν καταργούνται τα Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία, όπως εξακολουθεί παραδόξως να κυκλοφορεί, αλλά ότι αυτά όφειλαν να αναβαθμιστούν και να συνδεθούν στενότερα και, κατά το δυνατόν, πληρέστερα με τα αρμόδια πανεπιστημιακά τμήματα.

Θα μπορούσε μάλιστα να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης των πολύ διαφορετικών ως προς τις στοχεύσεις Πρότυπων Σχολείων και πέρα από τα λεγόμενα ιστορικά.

Ο Υπουργός ζήτησε ακόμα από την νέα Δ.Ε.Π.Π.Σ τις σκέψεις και τις προτάσεις της για τα παραπάνω, όπως και για την ουσιαστικότερη λειτουργία Πειραματικών Πρότυπων σχολείων και για τους τρόπους διάχυσης των θετικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους στα άλλα σχολεία της χώρας. Ζήτησε επίσης τις απόψεις, σκέψεις και προτάσεις της για τις αναγκαίες αλλαγές στο συναφές θεσμικό πλαίσιο.

*ενημερωτικό δελτίο ΥΠΟΠΑΙΘ