Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και ΜνημείαΔιευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία

Διευρύνεται από την 1η Απριλίου 2015 έως την 31η Οκτωβρίου 2015 το ωράριο λειτουργίας σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία:

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ31/76927/45900/2628/1497/19.03.2015 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 482/Β/30.03.2015 καθορίστηκε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία από την 1η Απριλίου 2015 έως την 31η Οκτωβρίου 2015.

Για τον μήνα Απρίλιο οι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι επισκέψιμοι για το κοινό από 08:00 έως 19:00 (δύση ηλίου) και τα μουσεία από 08:00 έως 20:00.

Την πρώτη Κυριακή του Απριλίου (5 Απριλίου 2015) οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία θα είναι ανοιχτά για το κοινό με μονή βάρδια, λόγω ρύθμισης θεμάτων του προσωπικού.